huisartsen westerpark

Bevers & Barten

de Wittenkade 59
1052 AD Amsterdam
(020) 68 43 679
Contact Herhaalrecept E-consult

*Ik heb een briefje/verklaring nodig van de dokter

http://amsterdam.verwijswijzer.klantsite.net/briefje_nodig_van_de_dokter

 

Een huisarts geeft geen medische verlaringen over gezondheid of ziekte met betrekking tot zijn/haar eigen patienten. Een verklarende uitleg daarover vind u in de link hieroner: http://www.fomat.nl/weigerbriefjeKNMG.pdf

In Nederland hebben de artsen afgesproken dat de eigen huisarts geen verklaring van ziekte, gezondheid of arbeidsongeschiktheid geeft over zijn of haar patiënten. De huisarts is namelijk niet onafhankelijk, hij of zij heeft het beste met u voor, en zal u dus best willen helpen aan een ander huis, een rijbewijs, een uitkering, een verzuimbriefje.

Maar het gaat er niet om of uw huisarts u dat gunt, maar of u er recht op heeft en of u ervoor in aanmerking komt.

De instantie waar u een aanvraag heeft ingediend, heeft ambtenaren en medische adviseurs in dienst. Zij kunnen beoordelen of u wel of niet in aanmerking komt voor de hulp, de voorziening of de uitkering die u aanvraagt.

Meestal kan de ambtenaar of medisch adviseur dat beoordelen op grond van wat u hem vertelt. Soms heeft hij aanvullende medische informatie nodig, die hij bij uw huisarts kan opvragen. U moet daarvoor dan wel - meestal schriftelijk - toestemming geven.

Wat te doen?
Voor veel aanvragen leggen we u op deze site uit wat u kunt doen als er informatie over uw gezondheid, uw ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt gevraagd.

Hulp nodig?
Als u hulp nodig heeft bij het schrijven van brieven of invullen van formulieren rond werken, uitkering, wonen en welzijn, kunt u bij verschillende organisaties terecht.

Loket Zorg en Samenleven
U vindt het Loket Zorg en Samenleven in alle stadsdelen. De medewerkers van het Loket kunnen u helpen met al uw vragen op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Ze kunnen u vertellen welke stappen u kunt nemen en u de weg wijzen naar de organisatie die u kan helpen. Ook kunnen de medewerkers u helpen bij uw aanvragen.

Voor de adressen in de diverse stadsdelen, klik op deze link: Adressen Loketten Zorg en Samenleven.

Sociaal raadsliedenSociaal raadslieden zijn adviseurs op sociaal-juridisch gebied. Ze geven gratis informatie en advies aan burgers. Via de website Sociale Kaart Amsterdam kunt u de adressen en telefoonnummers vinden van de organisaties waar de raadslieden werkzaam zijn, bijvoorbeeld dienstencentra of MaDi maatschappelijk werk. Deze website werkt als volgt:

  • •Klik op deze link:http://www.gezond.amsterdam.nl/secundair-menu/sociale-kaart-amsterdam
  • •Rechts kunt u uit een menu met categorieën ‘welzijn en maatschappij’ kiezen.
  • •In het midden is nu een lijst met specifieke onderwerpen; hier kunt u ‘sociaal raadslieden’ kiezen.
  • •Onder het kopje ‘sociaal raadslieden’ ziet u een lijst met organisaties. Als u op een van deze organisaties klikt, krijgt u meer informatie zoals adressen en openingstijden.

 
Formulierenhulp
Voor hulp bij het invullen van formulieren kunt u bij verschillende instanties terecht: bijvoorbeeld de formulierenbrigade of het schoolmaatschappelijk werk.

Regelhulp
Regelhulp is een soort routeplanner (webloket) voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Regelhulp geeft een overzicht van zorg, hulp en financiële ondersteuning. Het gaat om voorzieningen en ondersteuning van verschillende organisaties, zoals de gemeente, het CIZ, UWV en UWV WERKbedrijf. U kunt in Regelhulp voorzieningen aanvragen of een contactformulier invullen voor een gesprek over ondersteuning. Met één formulier, bij verschillende instanties tegelijk. Websitehttp://www.regelhulp.nl/

Medische keuring
Intermezzo Medische Keuringen is een onafhankelijk instituut, gespecialiseerd in medisch onderzoek voor verzekeringsmaatschappijen, bedrijven en particulieren.

Intermezzo is bereikbaar via telefoonnummer 020 – 617 4121 of via de website http://www.medische-keuringen.nl./

 
Toelichting
verder toelichting in verschillende talen word u gegeven op de volgende link: http://amsterdam.verwijswijzer.klantsite.net/l/library/download/1960