huisartsen westerpark

Bevers & Barten

de Wittenkade 59
1052 AD Amsterdam
(020) 68 43 679
Contact Herhaalrecept E-consult

*Klachtenregeling

http://www.skge.nl/portal-vervolgpagina/patienten-klachten

 

Heeft u een klacht over uw huisarts(praktijk) en bent u er samen niet uitgekomen in een gesprek, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg ( Wkkgz) beoogt een betere en snelle aanpak van klachten. Patienten kunnen gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de client en de zorgverlener het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo'n gesprek eerder op gang brengen. Lost een probleem niet op? Dan kan de patient laagdrempelig naar een onafhankelijke geschillenorganisatie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden.

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) faciliteert een netwerk van onafhankelijke klachtenfunctionarissen die uw klacht kunnen bemiddelen. Daarnaast zijn de Geschillen instanties Huisartsenzorg en Openbare apotheken van SKGE erkend.